Sú údaje uvádzané na všetkých výživových doplnkoch na trhu správne?

Martin Halász víťazne na La Corsa della Bora
10. januára 2019
SPONSER dlhodobo spolupracuje s najlepším svetovým MTB tímom SCOTT-SRAM
4. februára 2019

Určovanie údajov o výživovej hodnote pre označenia potravín nie je také jednoduché, ako by

laik očakával. Metódy analýzy sú predpísané pre tuky, bielkoviny a vlákninu, ale nie pre sacharidy. Obsah sacharidov sa vypočítava odrátaním hodnôt tukov, bielkovín, vlákniny, minerálov a vody z celku. Keďže chemická analýza môže mať tolerancie až do +/- 10 %, tak údaje o výživovej hodnote nemôžu byť presné ako nakrájané kusy koláča, ktoré sa dajú presne spojiť do jedného celku. Je to skôr ako rezanie kúskov z niekoľkých rôznych koláčov, ktoré sa analýza snaží spojiť.

Pokiaľ ide o deklarovanie obsahu bielkovín v potravinách, regulačné orgány požadujú od výrobcov použitie tzv. Kjeldahlovej metódy na analýzu dusíka (N), pretože sa dá predpokladať, že práve proteín je hlavným zdrojom dusíka v organickom substráte meranom touto metódou. Po určení množstva dusíka sa toto množstvo násobí koeficientom 6,25. Tento koeficient je určený regulačným predpisom vychádzajúc z predpokladu, že priemerný obsah dusíka v bielkovine je 16 %. Potom 100/16 je 6,25.

Tento koeficient je však zavádzajúci. Neberie totiž ohľad na pôvod bielkoviny. Tak napr. koeficient pre mäso, vajcia a kukuricu by síce vychádzal 6,25, avšak 5,83 pre väčšinu obilnín, 5,70 pre pšenicu a 5,46 pre arašidy. Tak je jasné, že údaj o množstve proteínu uvedenom na etiketách sa môže značne líšiť od skutočnosti. Z dôvodu regulačných obmedzení preto bývajú na štítkoch uvedené nepresné údaje.

Dokonca súčasná metóda umožňuje výrobcom stanoviť obsah proteínu z akéhokoľvek dusíkatého zdroja. Takto sa „proteínom stávajú“ aj neproteínové dusíkaté aminokyseliny, ako sú kreatín, glycín, taurín atď. Takéto údaje vedú k vyšším – nepravdivým hodnotám o množstve bielkovín, než je skutočnosť.

Regulačné orgány by mali stanoviť, že v rámci výpočtu výživovej hodnoty sú povolené iba proteínové zdroje dusíka.

Bolo by potrebné používať konverzný faktor, ktorý by zohľadňoval skutočný obsah bielkovín. Zloženie hotového výrobku by malo zohľadňovať aj vyšší alebo nižší obsah dusíka pridaných aminokyselín – pokiaľ je aminokyselina proteínová. Takéto opatrenia by zabránili objavovaniu podvodov s proteínmi, ako bolo nedávno zistené v USA, a rovnako by viedli k poskytovaniu správnejších výživových informácií pre spotrebiteľov.

Spoločnosť SPONSER® dôsledne používa zákonne záväzný konverzný faktor N x 6,25, avšak tam, kde je to možné, uvádza hmotnosť proteínových aminokyselín potenciálne pridaných do zloženia, aby výsledok nebol ovplyvnený z dôvodu rôzneho obsahu dusíka v jednotlivých aminokyselinách. Všetky neproteínové aminokyseliny (napr. arginín, ornitín, citrulín, beta-alanín) a ďalšie zdroje dusíka (napríklad taurín, kreatín) sa však na výpočte bielkovín nepodieľajú. Tento postup odráža najrealistickejší obsah bielkovín, hoci stále v rámci daných biologických a analytických odchýlok.

Head R&D Sponser Sports Food. Ing. Appl Food Sciences, MAS Nutrition & Health ETHZ